Desatero

RODIČOVSKÉ DESATERO

Dodržování pravidel

Patříte k rodičům, kteří mají pocit, že výchově svého potomka rozumí a musí být u všeho důležitého, včetně lyžařského růstu dítěte? Pokud ano, uvědomte si, že nejlepší, co pro ně můžete udělat, je řídit se následujícím desaterem, které vyplývá ze základů didaktiky, psychologie i ze zkušeností trenérů a jiných pracovníků z oboru.

  1. Bavte se lyžováním. Uvědomte si, že potomek lyžuje pro sebe, nikoliv pro Vás.
  2. Nechte dělat dítě i jiné pohybové aktivity. Lyže na nohách a hole v rukou od rána do večera neznamenají cestu do Světového poháru, ale spíše na ortopedii.
  3. Poskytněte dítěti dostatek prostoru na regeneraci, nepřetěžujte je.
  4. Dbejte na zdraví potomka, doléčujte řádně zranění, nemocí i drobná nachlazení.
  5. Kupujte co nejlepší výzbroj a výstroj, vyvarujte se nákupu materiálu, který by měl vydržet tři a více let – dítě stárne rychleji, než si myslíte.
  6. Důvěřujte trenérovi, nedávejte dítěti pokyny v rozporu s pokyny kouče, nesnižujte jeho autoritu.
  7. Dodržujte pravidla, která platí v oddílu / klubu. Nechoďte na schůzky závodníků s trenérem, vozte dítě na tréninky a závody včas, nepokřikujte na dítě při těchto akcích, absence omlouvejte předem.
  8. Pokud máte výhrady k fungování oddílu / klubu, řešte je s trenérem nebo s vedením, se zástupci svazu nebo úseku. Pokřikování na startu nebo v cíli nikomu neprospěje a nic nevyřeší. Od trenéra vyžadujte maximum informací o Vašem dítěti a nikoliv o tom, proč je nebo není nominován na určitý závod.
  9. Příspěvky nejsou akcie. V drtivé většině oddílů / klubů pokrývají náklady na nájmy, vedení klubu a jeho činnost, ale také na výlohy trenérů bez nichž to nejde.
  10. Pokud patříte mezi aktivnější rodiče, kteří se snaží dítěti poradit s tréninkem, přečtěte si raději odbornou literaturu, než s tím začnete.

Comments are closed.