Setkání dětí Skiklubu Písek a dětí z WSV Mitterfirmiansreut 19.-23.12.2023.

V termínu 19.-23.12.2023 jsme uspořádali čtyřdenní lyžařský pobyt pro děti Skiklubu Písek a děti z WSV Mitterfirmiansreut. Projektu se zúčastnilo 20 dětí. 10 dětí z našeho oddílu (Sajfríd Ondřej+Dominik, Krejčová Karolína, Novotný Adam+Lukáš, Tramba Jonáš+Viola, Jirouš Oliver, Špeta Radim, Rego Adrian+Sofie), 10 dětí z WSV Mitterfirmiansreut (Hrdlicka Mariella+Letizia, Wensauer Felix+Annie, Würzbauer Franz, Wimmer Theo+Emil, Berger Luisa+Hannes, Tanzer Miximiliian). Cílem projektu byla vzájemná společenská participace dětí, kde děti trávily společně volný čas, poznávaly se, učily se cizím jazykům (ČJ a NJ), získaly základy historie a kultury. Vše se odehrálo pod vedením zkušených učitelů základních a středních škol, zejména formou her. Ubytování jsme byli v blízkosti Nové Pece. V rámci pobytu probíhal každé dopoledne společný lyžařský trénink a odpoledne společná návštěva zajímavých míst (Český Krumlov jako součást historie, Vánoční trhy v Českých Budějovicích a Passau). Finanční podporu použijeme na ubytování, skipasy, spotřební materiál na hry v rámci společného pobytového programu, vstupné, dopravu.

Im Zeitraum 19.-23.12.2023 haben wir einen viertägigen Skiausflug für die Kinder des Skiklubs Písek und Kinder des WSV Mitterfirmiansreut organisiert. 20 Kinder nahmen an dem Projekt teil. 10 Kinder aus unserer Sektion (Sajfríd Ondřej+Dominik, Krejčová Karolína, Novotný Adam+Lukáš, Tramba Jonáš+Viola, Jirouš Oliver, Špeta Radim, Rego Adrian+Sofie), 10 Kinder vom WSV Mitterfirmiansreut (Hrdlicka Mariella+Letizia, Wensauer Felix+Annie , Würzbauer Franz, Wimmer Theo+Emil, Berger Luisa+Hannes, Tanzer Miximiliian). Das Ziel des Projekts war die gegenseitige soziale Teilhabe der Kinder, wobei die Kinder ihre Freizeit gemeinsam verbrachten, sich kennenlernten, Fremdsprachen (CJ und NJ) lernten und sich die Grundlagen der Geschichte und Kultur aneigneten. Alles fand unter Anleitung erfahrener Grund- und Hauptschullehrer statt, insbesondere in Form von Spielen. Unsere Unterkunft lag in der Nähe von Nové Pec. Im Rahmen des Aufenthalts fand jeden Morgen ein gemeinsames Skitraining und nachmittags ein gemeinsamer Besuch interessanter Orte statt (Český Krumlov als Teil der Geschichte, Weihnachtsmärkte in České Budějovice und Passau). Die finanzielle Unterstützung werden wir für Unterkunft, Skipässe, Verbrauchsmaterialien für die Spiele im Rahmen des gemeinsamen Aufenthaltsprogramms, Eintrittsgelder, Transport verwenden.

Napsat komentář